Kategorie
Bez kategorii

Ubezpieczenie należności Twojej firmy!

Będziesz musiał dołączyć kopie wszystkich dokumentów, które pomogą w złożeniu wniosku, w tym rachunki i zaświadczenia lekarskie. Powinieneś także zachować kopie oryginałów na wypadek rozpatrzenia lub odrzucenia Twojego roszczenia jeśli chodzi o ubezpieczenie należności .

Ubezpieczyciel wykonujący ubezpieczenie należności  może zapytać, czy posiadasz inne ubezpieczenie, które może pokryć roszczenie. Musisz ich poinformować, jeśli masz inne ubezpieczenie, które może również obejmować ubezpieczenie, na przykład ubezpieczenie mienia domowego.

Ważne jest, aby nie wyolbrzymiać roszczenia, ponieważ może to doprowadzić do odrzucenia całego roszczenia.

Jeśli zgłaszasz duże roszczenie, możesz skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który pomoże Ci przygotować roszczenie i zorganizować wycenę przedmiotów. Rzeczoznawcę do spraw strat można znaleźć, wyszukując w Internecie.

Czy musisz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia takiego jak ubezpieczenie należności ?

Nie musisz zgłaszać roszczeń z tytułu polisy ubezpieczeniowej, nawet jeśli masz do tego prawo. W niektórych przypadkach, jeśli kwota jest niewielka, możesz nie chcieć dochodzić odszkodowania, ponieważ jeśli to zrobisz, Twoje przyszłe składki mogą wzrosnąć o więcej niż kwota, o którą się ubiegasz.

Jeśli jednak ktoś odniósł obrażenia, dobrym pomysłem jest złożenie wniosku o odszkodowanie. Obrażenia ciała mogą być kosztowne i mogą pozostawić długotrwałe problemy zdrowotne.

Nawet jeśli nie chcesz zgłaszać roszczenia z tytułu polisy ubezpieczeniowej o ubezpieczenie Twoich należności , musisz zawsze poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Jeśli tego nie zgłosisz, może się okazać, że spowoduje to późniejsze problemy, jeśli będziesz chciał zgłosić roszczenie.